Menu
Küpsiste seaded

Vajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks korrektselt. Nende küpsisteta ei tööta korralikult sellised tähtsad funktsioonid nagu lehel navigeerimine, tehingu turvaliselt sõlmimine ja info õigesti kuvamine. Veebilehe kasutaja ei saa neid küpsiseid välja lülitada.

Tutvu reeglitega

Küpsiste seaded Privaatsuspoliitika Üld- ja tellimistingimused
OK

BOON EDAM Duotour

BOON EDAM
Duotour on 2-tiivaline ruumikate sektsioonidega pöörduks, mis mahutab lihtsalt suuri objekte ja mida naete sageli lennujaamades, haiglates, hotellides ja kaubahallides. See pakub lihtsat, kahesuunalist sirgjoonelist labipääsu ja võimaldab väga tihedat inimliiklust.
Tsentraalsed uksetiivad

Kõigil Duotour'i pöördustel on kahetiivalise uksekomplekti sees tsentraaluksed, mida voib kasutada varuväljapääsuks või lahti jatta, juhul kui pöördukse kõiki keskkonnaeeliseid väja pole. Pääsuga pöörduksemudel pakub maksimaalset puhaslaiust, samas kui automaatse lükanduksega variant võimaldab Duotour'i kasutada kui täisautomaatset pöördust, automaatse lükanduksega sissepääsu või jatta see täiesti avatuks, vastavalt liiklusvoole või eriasjaoludele.

Duotour sisaldab kahte pöörlevat kolmnurkset vitriini, uks kummaski uksekomplekti otsas, mis haaravad kõigi tahelepanu ning pakuvad väärtuslikku ruumi reklaamiks voi toodete eksponeerimiseks.


THE ROTATING DOOR.

Duotour
  • Two-wing Automatic Configuration
  • Two Automatic Sliding or Swinging doors in its Design
  • High Capacity with Relatively Small Footprint
  • Sophisticated Visitor Channel Flow

When an entry requires sophistication to channel the flow of visitors in high numbers at peak times, or those accompanied by carts, trollies or hospital beds, the Duotour two-wing automatic rotating door is the optimal solution. Unlike a three or four-wing rotating door, the Duotour can channel a high capacity of footfall while having a fairly small footprint. The sliding or swinging doors in the centre of the door set can be SWINGed to allow access to large trollies, beds or emergency personnel. Unlike other revolving doors, the Duotour does not have a centre column. This ensures that a completely unhindered passage can be created.

A Sliding and Rotating Door in One
The Duotour rotating door combines the best of both worlds by incorporating two automatic sliding or swinging doors in its design. At peak times or in order to allow passage to trollies or beds, the function of the Duotour can be switched from the automatic rotating door setting to automatic sliding or swinging doors ensuring maximum capacity and ease of movement.
The entrance needs to fit the building’s criteria on three key areas: sustainability, security and service. However the entrance requires a fourth element: great design.