Menu
Küpsiste seaded

Vajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks korrektselt. Nende küpsisteta ei tööta korralikult sellised tähtsad funktsioonid nagu lehel navigeerimine, tehingu turvaliselt sõlmimine ja info õigesti kuvamine. Veebilehe kasutaja ei saa neid küpsiseid välja lülitada.

Tutvu reeglitega

Küpsiste seaded Privaatsuspoliitika Üld- ja tellimistingimused
OK

BOLLARD

Eri barjäärid
Spetsiaalseid teede blokiraatoreid kasutatakse kohtades, kus on vaja kehtestada kontroll sisse- või läbisõidu üle, ent puudub tõkkepuu või pollarite paigaldamise võimalus.

Näiteks kesklinnas, kus hooned, nendega piirnevad rajatised ja teed on muinsusmälestised ning võetud kaitse alla, kuid sissesõitu on vaja piirata.
Tõkkepuu võib üldist esteetilist välimust rikkuda, pollarite paigaldamiseks on aga vaja teha suuri kaevetöid. Sellisel juhul aitab kettbarjäär, mis sulandub ajalooliste ehitiste eksterjööri, ei vaja paigaldamiseks suuri ettevalmistusi ja automatiseerib sissesõitu.
Või näiteks juhus, kui avalikus parklas on vaja alaliselt reserveerida mõned parkimiskohad, sel juhul on abiks spetsiaalne parklablokiraator.