Menu
Küpsiste seaded

Vajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks korrektselt. Nende küpsisteta ei tööta korralikult sellised tähtsad funktsioonid nagu lehel navigeerimine, tehingu turvaliselt sõlmimine ja info õigesti kuvamine. Veebilehe kasutaja ei saa neid küpsiseid välja lülitada.

Tutvu reeglitega

Küpsiste seaded Privaatsuspoliitika Üld- ja tellimistingimused
OK

ECCO Kombiblock

GOTSCHLICH
Portal turnstile with bars, 180° separation and integrated door in extended portal

Perfect for all passaging areas with limited space and the need for escape route (factory and business hallways, parking garage entrances, sports facilities, etc.)

In case a higher passaging width is required (for wheelchairs, buggies, materials handling, escape route) the door can be SWINGed with appropriate security clearance.
The rotating drum automatically turns to 90°
position and clears the entire (full) door’s
lane width.

Card readers can be integrated
Easy installation
Architecture-friendly transparency
Safe against vandlism
Single or bi-directional operation
Reversible entry direction
Long-lasting quality
Integrated LOGITURN control unit
Maintenance-free mechanism
Traffic counter
Easily accessible electronics

Product Sheet
Dimensional Overview
Drawing
Vaata ka