VIDEO SÜSTEEMIDInfo

Turvalisuse tagamine ei ole nüüdisaegsetes tingimustes tehniliste vahendite laialdase kasutamiseta mõeldav. Kuid jälgimiskaamerate mudelite praeguses külluses on väga raske orienteeruda.
Jälgimiskaameraid kasutatakse väga suure hulga eriliigiliste objektide videokontrolliks, seetõttu esitatakse nende konstruktiivsele teostusele ja tehnilistele omadustele teatud kindlaid nõudeid.

Konstruktiivse teostuse põhjal võib videokaameraid liigitada järgmiselt:
◦ korpuseta videokaamerad;
◦ korpusega videokaamerad;
◦ videosilmad;
◦ kuppelkaamerad;
◦ miniatuursed videokaamerad;
◦ termo- ja hermeetilises kestas videokaamerad;
◦ kiir-kuppelkaamerad;
◦ eriotstarbelised videokaamerad (plahvatusohtlike ruumide jaoks).

Videokaamera valikul tasub tähelepanu pöörata järgmistele tehnilistele parameetritele:
◦ valgustundlikkus. Mida tundlikum videokaamera, seda paremini see „näeb“ videvikus;
◦ eraldusvõime. Mida suurem eraldusvõime, seda teravamalt kujutatakse väikeseid detaile „pildil“;
◦ videokaamera tüüp – värviline või päev-öö. Päev-öö-tüüpi videokaamera sobib paremini välistingimustesse ja annab värvilise videokaameraga võrreldes parema öise pildi. Päev-öö-tüüpi videokaameraid võib omakorda liigitada öisele režiimile ümberlülitumise tüübi alusel;
◦ objektiivi fookuskaugus. Sellest oleneb videokaamera vaatenurk;
◦ infrapunavalgusti olemasolu.

Andrei Pushkin

tel.: +372 65 65 390
e-mail: andrei.pushkin@fagel.ee
skype: andrei.pushkin1