Pollarid

Info

Väljalükatavad teede blokiraatorid on nüüdisaegne lahendus hoonete juurdesõiduteede või parklate terrorismivastaseks kaitseks, samuti liikluse reguleerimiseks linnas ja juurdesõiduteedel puhkekohtadesse, parkimisaladele ja kunstilis-ajaloolistele maastikukompleksidele. Pollarite sortimendis on olemas automaatsed väljalükatavad postid, mehaanilised, äravõetavad ja statsionaarsed postid. Selline mitmekesisus võimaldab piirata samas stiilis postidega terveid hooneid kesklinnas. Sellise projekti realiseerimiseks võib näiteks kohtadesse, kus läbisõit peab olema pidevalt suletud, paigaldada statsionaarsed postid, parkla sissesõiduteedel aga võivad olla automaatsed kaugjuhtimise teel väljalükatavad postid.

Peasissepääsu juurde, kus väga harva võetakse vastu eriti tähtsaid isikuid, võib paigaldada kas äravõetavad postid, mis demonteeritakse käsitsi või spetsiaalsete võtmete abil, või mehaanilised postid - neid saab deblokeerida võtme abil, kuid maa alla lükkamiseks tuleb neile ülevalt suruda (näiteks jalaga). Pollari tüüp ja komplektsus valitakse olenevalt ohutusnõuetest, ekspluatatsioonitingimustest, kasutamise intensiivsusest ja nõuetest välimusele.

Pollareid võib juhtida juhtpuldi, mobiiltelefoni, transponderkaardi või muude identifitseerimis- (sõrmejälgede lugeja) ja juurdepääsu kontrolli seadmete abil. Samuti võib süsteemi varustada mitmesuguste turvaseadistega: vilkuvate signaaltulede, fotoelementide või induktsioon-aasa detektoriga.Lingid ja dokumendid