LÄBIPÄÄSU JUHTIMISE SÜSTEEMID

Info

Juurdepääsu kontrolli süsteemi põhikomponendid on juhtpaneel, loendurid ja elektroonsed load – kaardid või žetoonid, millest igal on unikaalne identifitseerimiskood.

Juurdepääsu kontrolli võrgusüsteemi tööpõhimõte. Töötajad saavad alaliseks kasutamiseks kaardi- või ripatsikujulise elektroonse võtme, millele on salvestatud unikaalne kood (külalistele antakse külalistekaardid). Kaardid on töötajatele nimeliselt kinnitatud, nende andmed aga sisestatakse tööjaama andmebaasi. Kohtades, kus on vaja luua juurdepääsupunkt, paigaldatakse loendurid, mis tuvastavad kaardilt koodi ja saadavad selle kontrollerisse. Kontroller võrdleb loetavat koodi teabega andmebaasis ja võtab selle alusel vastu otsuse – kas läbipääs lubada või mitte. Kui läbipääs lubatakse, antakse täiturseadisele avamise käsk. Turnikee, tõkkepuu või elektromagnetiline lukk rakendub, läbipääs avaneb ja inimene võib edasi minna. Kui läbipääsu ei lubata, võidakse panna rakenduma valve- ja tuletõrjesignalisatsioon, blokeerida uks või teha muid toiminguid, olenevalt juurdepääsu kontrolli süsteemi funktsionaalsusest. Teave selle kohta, kes ja millal pääsla läbis, salvestatakse andmebaasis. Selle alusel saab koostada aruandeid, mis võimaldavad pidada tööaja arvestust, välja selgitada töödistsipliini rikkujaid või jälgida tõenäoliste kurjategijate liikumisteed.

Juurdepääsu kontrolli süsteemide põhitüübid:

1. Autonoomne süsteem
Loendurseadis ja kontroller (võivad moodustada ühe terviku) paigaldatakse vahetult täitevseadise külge, monitooringu võimalus ja sündmuste logi pidamise või aruannete koostamise võimalus reeglina puudub. Sellises süsteemis ei ole kasutaja isikut võimalik identifitseerida.

2. Võrgusüsteem Niisuguse süsteemi kontrollerid ühendatakse kokku võrku, mis võimaldab tsentraliseeritud kaugmonitooringut, juhtida komponente ja administreerida – lisada või kustutada kasutajaid, muuta juurdepääsuõigusi, pidada sündmuste logi ja koostada iga kasutaja liikumise aruandeid.

Süsteemide komponendid: ◦ autonoomsed koodivalikuseadised ◦ kontaktivabad autonoomsed loendurid ◦ kontaktivabad võrguloendurid ◦ kombineeritud loendurid (kood + kaart) ◦ raadiojuhtimise seadised ◦ biomeetrilised loendurid ◦ GSM-kontrollerid ◦ võrgukontrollerid

Lingid ja dokumendid